تهران-ستارخان
98-021-41203000+

ارتقای کیفیت خدمات ارزیابی انطباق در سطح کشور

ارتقا کیفیت خدمات بازرسی فنی مطابق با الزامات استاندارد بین المللی 17020، خدمات گواهی کردن سیستم های مدیریت مطابق با الزامات استاندارد بین المللی 17021، خدمات گواهی کردن محصول مطابق با الزامات استاندارد بین المللی 17065، خدمات گواهی کردن اشخاص مطابق با الزامات استاندارد بین المللی 17024و ...

صدور گواهینامه بازرسی
مطابق با الزامات استاندارد بین المللی 17020
صدور گواهینامه سیستم های مدیریتی
مطابق با الزامات استاندارد بین المللی 17021
به زودی ...
صدور گواهینامه محصول
مطابق با الزامات استاندارد بین المللی 17065
به زودی ...
صدور گواهینامه اشخاص
مطابق با الزامات استاندارد بین المللی 17024
به زودی ...
مشارکت در تدوین استانداردها
اخذ مجوز مشاوره بازرسی فنی پایه 3
اخذ مجوز فنی و مهندسی
تمدید مجوزها، تایید صلاحیت ها و عضویت ها
شرکت بازرسی فنی بین المللی شنتیا گستر فراز

برخی ازچشم انداز های شنتیا

افزایش رضایت
افزایش رضایت کلیه ذینفعان درون سازمانی و برون سازمانی
افزایش تعداد شعبات
افزایش تعداد شعبات داخلی و خارجی شرکت شنتیا گستر فراز
منابع انسانی
گسترش منابع انسانی تخصصی و آشنا به علم روز در شرکت
ارتقا سطح کیفی
ارتقا سطح کیفی خدمات و تبدیل شدن به سه شرکت بازرسی برتر در سطح کشور
گسترش دامنه فعالیت
گسترش دامنه فعالیت پروانه های بازرسی کالا از سازمان ملی استاندارد ایران
بهبود خدمات
بهبود شاخص های ارائه خدمات و افزایش رضایت مشتریان