تهران-ستارخان
98-021-41203000+
شرکت بازرسی فنی بین المللی شنتیا گستر فراز

رضایت شما، اعتبار ما است.

مجموعه بازرسی شنتیا گستر فراز با گستردگی شعبات و خدمات در سطح بین الملل آماده ارائه انواع خدمات بازرسی در مبدا تمامی کشور ها به شما متقاضیان گرامی می باشد.

گواهی بازرسی پیش از حمل ( Pre-shipment inspection certificate ) (PSI)

 

صرفا از طریق این سند است که خریدار می تواند مطمئن شود که محموله کالا های تحویل شده به شرکت حمل و نقل کننده از نظر حجم، تعداد، کیفیت و مشخصات با آنچه که در قرارداد فروش توسط فروشنده تعهد شده است مطابقت دارد. این بازرسی معمولا از بسته های آماده شده برای ارسال صورت می گیرد اما می تواند از زمان بسته بندی شروع شده و در تمام طول پروسه بسته بندی و بارگیری برای حمل به مقصد ادامه یابد.

این بازرسی به منظور تایید تطابق کالا با سفارش خرید، الزامات قراردادی و استانداردی شامل یک یا تعدادی از موارد ذیل می باشد
 • بازرسی كمی و یا كیفی كالا
 • بازرسی وضعیت بسته بندی و نشانه گذاری محموله
 • بازرسی كانتینر و سایر وسایل حمل و نقل
 • نظارت بر بارگیری یا تخلیه كالا
 • نمونه گیری
 • آنالیز آزمایشگاهی یا آزمون های مربوطه
گواهینامه بازرسی کالا برای چه کشورهایی ضروریست

لیست این کشورها هر ساله تغییر می کند. همچنین ارزش کالا ها هم در این لیست موثر است. در قوانین از برخی کشورها فارغ از ارزش کالا این گواهی مورد نیاز است. در ادامه لیست این کشورها ارائه شده است:

آنگولا، بنگلادش، بنین، بورکینافاسو، بروندی، کامبوج، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، کومور، جمهوری کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو، ساحل عاج، اکوادور، اتیوپی، گینه، هند، اندونزی ، ایران، کنیا (در دست بررسی)، کویت، لیبریا، ماداگاسکار، مالاوی، مالی، موریتانی، مکزیک، موزامبیک، نیجر، سنگال، سیرالئون، توگو و ازبکستان.

این استاندارد برای بازرسی کلیه کالاهای مجاز وارداتی به کشور که شرط بازرسی در مدارک خرید آنها درج شده باشد، کاربرد دارد.

شمول بازرسی پیش از حمل
 • بازرسی پیش از حمل می تواند شامل یک یا تعدادی از موارد زیر باشد:
 • تصدیق قیمت کالا
 • بازرسی کمی و یا کیفی کالا
 • بازرسی وضعیت بسته بندی و نشانه گذاری محموله
 • بازرسی کانتینر، مظروف و وسیله حمل
 • نظارت بر تخلیه و بارگیری کالا
 • نمونه گیری
 • آنالیز آزمایشگاهی یا آزمون های دیگر
 • بررسی و ممیزی
 • ارایه خدمات ویژه در صورت لزوم بر اساس توافق شرکت بازرسی یا مشتری از جمله:
 • کالیبراسیون و اندازه گیری
 • نظارت بر برنامه های کامل پروژه صنعتی شامل مشاوره، نظارت بر اجرا و گزارش پیشرفت کار
 • خدمات مشاوره در حدود و دامنه بازرسی

 

گواهی بازرسی پیش از حمل ( Pre-shipment inspection certificate ) (PSI)

 

صرفا از طریق این سند است که خریدار می تواند مطمئن شود که محموله کالا های تحویل شده به شرکت حمل و نقل کننده از نظر حجم، تعداد، کیفیت و مشخصات با آنچه که در قرارداد فروش توسط فروشنده تعهد شده است مطابقت دارد. این بازرسی معمولا از بسته های آماده شده برای ارسال صورت می گیرد اما می تواند از زمان بسته بندی شروع شده و در تمام طول پروسه بسته بندی و بارگیری برای حمل به مقصد ادامه یابد.

این بازرسی به منظور تایید تطابق کالا با سفارش خرید، الزامات قراردادی و استانداردی شامل یک یا تعدادی از موارد ذیل می باشد
 • بازرسی كمی و یا كیفی كالا
 • بازرسی وضعیت بسته بندی و نشانه گذاری محموله
 • بازرسی كانتینر و سایر وسایل حمل و نقل
 • نظارت بر بارگیری یا تخلیه كالا
 • نمونه گیری
 • آنالیز آزمایشگاهی یا آزمون های مربوطه
گواهینامه بازرسی کالا برای چه کشورهایی ضروریست

لیست این کشورها هر ساله تغییر می کند. همچنین ارزش کالا ها هم در این لیست موثر است. در قوانین از برخی کشورها فارغ از ارزش کالا این گواهی مورد نیاز است. در ادامه لیست این کشورها ارائه شده است:

آنگولا، بنگلادش، بنین، بورکینافاسو، بروندی، کامبوج، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، کومور، جمهوری کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو، ساحل عاج، اکوادور، اتیوپی، گینه، هند، اندونزی ، ایران، کنیا (در دست بررسی)، کویت، لیبریا، ماداگاسکار، مالاوی، مالی، موریتانی، مکزیک، موزامبیک، نیجر، سنگال، سیرالئون، توگو و ازبکستان.

این استاندارد برای بازرسی کلیه کالاهای مجاز وارداتی به کشور که شرط بازرسی در مدارک خرید آنها درج شده باشد، کاربرد دارد.

شمول بازرسی پیش از حمل
 • بازرسی پیش از حمل می تواند شامل یک یا تعدادی از موارد زیر باشد:
 • تصدیق قیمت کالا
 • بازرسی کمی و یا کیفی کالا
 • بازرسی وضعیت بسته بندی و نشانه گذاری محموله
 • بازرسی کانتینر، مظروف و وسیله حمل
 • نظارت بر تخلیه و بارگیری کالا
 • نمونه گیری
 • آنالیز آزمایشگاهی یا آزمون های دیگر
 • بررسی و ممیزی
 • ارایه خدمات ویژه در صورت لزوم بر اساس توافق شرکت بازرسی یا مشتری از جمله:
 • کالیبراسیون و اندازه گیری
 • نظارت بر برنامه های کامل پروژه صنعتی شامل مشاوره، نظارت بر اجرا و گزارش پیشرفت کار
 • خدمات مشاوره در حدود و دامنه بازرسی