تهران-ستارخان
98-021-41203000+
شرکت بازرسی فنی بین المللی شنتیا گستر فراز

رضایت شما، اعتبار ما است.

مجموعه شنتیا گستر فراز با گستردگی شعبات در سراسر ایران و کارشناسانی مجرب و بازرسان حرفه ای در امر صدور گواهینامه IC آماده ارائه خدمات بازرسی در مقصد با بهترین کیفیت و کمترین زمان ممکن به متقاضیان گرامی می باشد.

بازرسی کالا در مقصد (IC)

 
 

بسیاری از واحد های تولیدی به دلیل نیاز به تسریع در فرآیند واردات و نیاز خطوط تولید، بدون انجام بازرسی نسبت به حمل کالا مبادرت نموده و قبل از اظهار کالا در گمرکات نسبت به انجام بازرسی در مقصد اقدام می نماید.

بازرسی در ارتباط با واردات کالا
  • بازرسی برای حصول اطمینان از کیفیت کالا و توانایی تحول کمی و به موقع آن به کمک بازرسی و ارزیابی سازنده و یا فروشنده قبل از عقد هرگونه قرارداد و یا گشایش اعتبار اسنادی
  • بازرسی برای حصول اطمینان از کیفیت، کمیت، بسته بندی و بارگیری کالا در مبداء
  • نظارت بر مراحل مختلف فرآیند ساخت و اجرای بازرسی کنترل کیفی در هر مرحله ساخت و تهیه گزارش های مدون از بازرسی و ارائه آن به خریدار
  • بازرسی برای حصول اطمینان از کیفیت، کمیت و بسته بندی کالایی که بدون بازرسی وارد گمرک گردیده است و یا به دلایل مختلف اسناد آن مورد قبول بانک گشایش کننده اعتبار نمی باشد.
بازرسی کالای داخلی

در تعدادی از کالا های ساخت داخل، شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به عنوان بازرس تعیین می شود و این شرکت در مراحل مختلف تولید شرکت نموده و در صورت تائید کالا ی ساخته شده و مطابقت آن با اسناد خرید، نسبت به صدور گواهینامه اقدام می نماید.

بازرسی در ارتباط با خریدهای داخلی

تهیه مستندات لازم به کمک بازرسی کالا ی موجود و ارزشیابی توانایی ساخت و ارائه آن مطابق با استانداردها و کیفیت مورد توجه خریدار قبل از عقد قرارداد خرید به جهت حصول اطمینان خریدار

بازرسی حین ساخت

به منظور ارتقا کیفیت و حصول اطمینان از کیفیت تولید و رعایت روش های صحیح مطابق با استاندارد جهانی، بازرسی حین تولید انجام می گیرد و موارد احتمال نواقص کیفی و عدم کارایی در نظر گرفته می شود.

عملاً معایبی در محصولات وجود دارد که تنها در بازرسی حین ساخت نمایان می شود. در ساخت قطعات و مجموعه های پیچیده، بسیاری از قسمت ها و مواد اولیه از پیمانکاران جز تامین می شود و بدیهی است کیفیت مواد و قطعات ورودی روی کیفیت محصول نهایی کاملاً موثر می باشد.

یکی دیگر از جنبه های بازرسی حین ساخت مربوط به زمانی است که تغییری در فرآیند تولید ایجاد شود. این تغییر ممکن است به دلایل مختلف از جمله بالا بردن ظرفیت تولید، به کارگیری ماشین آلات جدید و غیره صورت گیرد که بازرس باید دقیقاً اثر تغییرات مزبور را در کیفیت محصول نهایی ردیابی و بررسی نماید.


بازرسی کالا در مقصد (IC)

 
 

بسیاری از واحد های تولیدی به دلیل نیاز به تسریع در فرآیند واردات و نیاز خطوط تولید، بدون انجام بازرسی نسبت به حمل کالا مبادرت نموده و قبل از اظهار کالا در گمرکات نسبت به انجام بازرسی در مقصد اقدام می نماید.

بازرسی در ارتباط با واردات کالا
  • بازرسی برای حصول اطمینان از کیفیت کالا و توانایی تحول کمی و به موقع آن به کمک بازرسی و ارزیابی سازنده و یا فروشنده قبل از عقد هرگونه قرارداد و یا گشایش اعتبار اسنادی
  • بازرسی برای حصول اطمینان از کیفیت، کمیت، بسته بندی و بارگیری کالا در مبداء
  • نظارت بر مراحل مختلف فرآیند ساخت و اجرای بازرسی کنترل کیفی در هر مرحله ساخت و تهیه گزارش های مدون از بازرسی و ارائه آن به خریدار
  • بازرسی برای حصول اطمینان از کیفیت، کمیت و بسته بندی کالایی که بدون بازرسی وارد گمرک گردیده است و یا به دلایل مختلف اسناد آن مورد قبول بانک گشایش کننده اعتبار نمی باشد.
بازرسی کالای داخلی

در تعدادی از کالا های ساخت داخل، شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به عنوان بازرس تعیین می شود و این شرکت در مراحل مختلف تولید شرکت نموده و در صورت تائید کالا ی ساخته شده و مطابقت آن با اسناد خرید، نسبت به صدور گواهینامه اقدام می نماید.

بازرسی در ارتباط با خریدهای داخلی

تهیه مستندات لازم به کمک بازرسی کالا ی موجود و ارزشیابی توانایی ساخت و ارائه آن مطابق با استانداردها و کیفیت مورد توجه خریدار قبل از عقد قرارداد خرید به جهت حصول اطمینان خریدار

بازرسی حین ساخت

به منظور ارتقا کیفیت و حصول اطمینان از کیفیت تولید و رعایت روش های صحیح مطابق با استاندارد جهانی، بازرسی حین تولید انجام می گیرد و موارد احتمال نواقص کیفی و عدم کارایی در نظر گرفته می شود.

عملاً معایبی در محصولات وجود دارد که تنها در بازرسی حین ساخت نمایان می شود. در ساخت قطعات و مجموعه های پیچیده، بسیاری از قسمت ها و مواد اولیه از پیمانکاران جز تامین می شود و بدیهی است کیفیت مواد و قطعات ورودی روی کیفیت محصول نهایی کاملاً موثر می باشد.

یکی دیگر از جنبه های بازرسی حین ساخت مربوط به زمانی است که تغییری در فرآیند تولید ایجاد شود. این تغییر ممکن است به دلایل مختلف از جمله بالا بردن ظرفیت تولید، به کارگیری ماشین آلات جدید و غیره صورت گیرد که بازرس باید دقیقاً اثر تغییرات مزبور را در کیفیت محصول نهایی ردیابی و بررسی نماید.