تهران-ستارخان
98-021-41203000+

شرکت بازرسی فنی بین المللی شنتیا گستر فراز

مجموعه شنتیا در راستای ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر اقدام به کسب معتبر ترین مجوزهای قابل صدور در زمینه ارزیابی انطباق نموده است که می توانید برخی از این مجوز ها و گواهینامه ها را مشاهده کنید.

گواهینامه صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور
گواهینامه تایید صلاحیت بر اساس ISO-IEC 17020
پروانه بازرسی کالاهای وارداتی و صادراتی
پروانه بازرسی کالاهای داخلی
پروانه تدوین استانداردهای ملی
تاییدیه مرکز آموزشی همکار
گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی
گواهینامه تایید صلاحیت از شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی
عضویت انجمن دارندگان نشان استاندارد
عضویت انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
عضویت انجمن مهندسی دریایی ایران
عضویت انجمن متالورژی و مواد ایران